Johtokunnat

Puolangan seurakunnassa on Diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat.

Diakoniatyön johtokunta suunnittelee ja osin itse toteuttaa diakonian toimintaa ja tapahtumia. Se päättää mm. diakonia-avustusten antamisesta. Diakoniatyön johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:

Leena Juntunen (pj),
Ilmari Aho,
Pirkko Holappa,
Pirjo-Riitta Kinnunen,
Reijo Mikkonen,
Erkki Moilanen ja
Mirja Turunen.
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös diakoniatyöntekijät ja kirkkoherra

Lähetystyön johtokunta suunnittelee ja itse toteuttaa lähetystyön tapahtumia. Johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:
Raija Kaikkonen (pj)
Reijo Mikkonen,
Arto Korkatti,
Sirpa Siira,
Aila Holappa,
Seppo Karhu,
Aini Matero.
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös kirkkoneuvoston edustajana  Terttu Herukka, lähetyssihteerinä Anneli Karjalainen ja kirkkoherra.

 

Vastuuryhmät

Lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmä suunnittelee lapsi- ja nuorisotyön toimintaa. Vastuuryhmään kuuluu työalan työntekijöiden lisäksi Miia Haapalainen ja Martti Köngäs.

Aikuistyön ja musiikkityön vastuuryhmä suunnittelee aikuis- ja evankeliointitoimintaa, kehittää musiikkitoimintaa ja jumalanpalvelusta. Tähän työryhmään kuuluvat Marjatta Mikkonen, Helinä Taipale , kirkkoherra ja kanttori.