Testamenttilahjoituksella rahasto ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tukemiseen

5.10.2017 14.25

Puolangan seurakunnan Anneli Heikkisen testamenttilahjoituksena saamilla varoilla esitetään perustettavaksi rahasto, jonka tarkoituksena on tukea ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä Puolangalla.

Puolangan seurakunta on saanut Anneli Heikkisen testamenttilahjoituksella huoneiston. Lahjoituksen käyttötarkoituksena on tukea ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä ja ehkäistä ihmisten yksinäisyyttä.

Seurakunnan saama huoneisto laitetaan myyntiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle rahaston perustamista huoneiston myynnistä saaduista varoista ja rahastosäännön vahvistamista. Esityksen mukaan rahaston varoja käytetään mm. seurakunnan yhteen kokoavan toiminnan vahvistamiseen sekä avustuksiin mielenterveystyön tukemiseksi paikkakunnalla toimiville yhdistyksille. Rahastosta voidaan myöntää myös avustusta Puolangalla asuville ihmisille heidän mielenterveytensä tukemisen tai hoitamisen kustannuksiin.

« Uutislistaukseen