Seurakunnan talous

Seurakunnan taloudenhoidon suuntaviivat päättä kirkkovaltuusto vahvistaessaan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman. Talouden hoitamisesta talousarvion mukaan vastaa kirkkoneuvosto. Käytännön työtehtäviä hoidetaan taloustoimistossa.

Tulot

Seurakunnan pääasiallisia tuloja ovat toimintatuotot ja jäsenten maksamat kirkollisverot. Kirkollisverot muodostavat noin 75 % seurakunnan tuloista. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen, pääasiassa hautaustoimeen, valtio maksaa avustusta noin 19,55 euroa vuodessa / kunnan asukas. Puolangan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,75.

Menot

Yli puolet seurakunnan menoista koostuu henkilöstökuluista. Seuraavaksi eniten menoja muodostaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ylläpito.

Taloustoimisto

Taloustoimisto vastaa seurakunnan juoksevasta taloushallinnosta, kiinteistö- ja hautausmaahallinnosta, palkkojen maksusta ja muusta henkilöstöhallinnosta. Taloustoimisto on auki ma-to klo 9-12. Puhelinnumero on 050 5141 073. Taloustoimistossa työskentelee talouspäällikkö.

 

Kuva: Sanna Krook