Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen on miehen ja naisen  siunaamista uuteen asemaan aviopuolisoina ja esirukousta uuden avioliiton puolesta. Se on yhtä aikaa jumalanpalvelus ja juridinen oikeustoimi.

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta ja sovitaan käytännön järjestelyistä kirkkoherranvirastossa. Kanttorin kanssa sovitaan häissä soitettavasta musiikista ja papin kanssa käydään toimituskeskustelu. Papin ja kanttorin yhteystiedot.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen suorittaa pappi. Vihkiminen pidetään kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin siitä sovitaan.

Kuka voi solmia avioliiton kirkossa?

Avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä, täysi-ikäisiä seurakunnan jäseniä ja eri sukupuolta keskenään. Jos vain toinen on kirkon jäsen, kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa. Sen sijaan jos toinen on jonkun muun kristillisen kirkkokunnan jäsen, vihkiminen voidaan suorittaa.

Avioliiton siunaaminen

 

Siviliviranomaisessa eli maistraatissa solmittu avioliitto voidaan siunata. Siunaamisessa noudatetaan hyvin samanlaista kaavaa kuin avioliittoon vihkimisessä.

Avioliiton solmiminen on maksutonta, samoin kirkon käyttö tähän tarkoitukseen on maksutonta. Avioliittoon vihittävät puolisot voivat solmia avioliiton halutessaan avioliittonsa pienimuotoisesti, edullisesti ja huomaamattomasti, jos he eivät halua isoja juhlia. 
Kuva: Kirkkohallitus / Aarne Ormio

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin