Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen on miehen ja naisen  siunaamista uuteen asemaan aviopuolisoina ja esirukousta uuden avioliiton puolesta. Se on yhtä aikaa jumalanpalvelus ja juridinen oikeustoimi.

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta ja sovitaan käytännön järjestelyistä kirkkoherranvirastossa. Kanttorin kanssa sovitaan häissä soitettavasta musiikista ja papin kanssa käydään toimituskeskustelu. Papin ja kanttorin yhteystiedot.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen suorittaa pappi. Vihkiminen pidetään kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin siitä sovitaan.

Kuka voi solmia avioliiton kirkossa?

Avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä, täysi-ikäisiä seurakunnan jäseniä ja eri sukupuolta keskenään. Jos vain toinen on kirkon jäsen, kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa. Sen sijaan jos toinen on jonkun muun kristillisen kirkkokunnan jäsen, vihkiminen voidaan suorittaa.

Avioliiton siunaaminen

 

Siviliviranomaisessa eli maistraatissa solmittu avioliitto voidaan siunata. Siunaamisessa noudatetaan hyvin samanlaista kaavaa kuin avioliittoon vihkimisessä.

Avioliiton solmiminen on maksutonta, samoin kirkon käyttö tähän tarkoitukseen on maksutonta. Avioliittoon vihittävät puolisot voivat solmia avioliiton halutessaan avioliittonsa pienimuotoisesti, edullisesti ja huomaamattomasti, jos he eivät halua isoja juhlia. 
Kuva: Kirkkohallitus / Aarne Ormio