Lapsen kastaminen

Kasteessa tullaan kristityksi ja liitytään seurakunnan jäseneksi. Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin sovitaan. Kastejuhlan voi aivan hyvin järjestää muuallakin kuin kotiseurakunnassa. Lapsen kastamiseen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteys sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai pappiin, jossa lapsi kastetaan.

Kummit

Kasteen edellytyksenä on se, että kastettavalle nimetään kummiksi kaksi kirkkoon kuuluvaa ja konfirmoitua seurakunnan jäsentä. He ovat kasteen todistajia, lapsen aikuisia ystäviä ja tukihenkilöitä. Heidän erityinen tehtävänsä on yhdessä vanhempien ja seurakunnan kanssa huolehtia kastetun kristillisestä kasvatuksesta.

Kuka voidaan kastaa?

Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi kuuluu kastaa. Lapsi voidaan kastaa myös silloin, jos toinen vanhemmista ei kuulu kirkkoon. Jos toinen vanhemmista ei kuulu kirkkoon, on tehtävä lapsen kastamisesta sopimus ja vanhempien on oltava asiasta yksimielisiä. Kirkkoon kuulumattomien vanhempien lasta ei voida kastaa, koska vanhempien tehtävä olisi antaa lapselleen kristillinen kasvatus ýhdessä kummien kanssa.

Minkä ikäisenä kastetaan?

Yleensä vastasyntynyt kastetaan kahden kuukauden kuluttua syntymästä. Aikuinen, joka haluaa tulla kristityksi ja jota ei ole lapsena kastettu, kastetaan rippikouluopetuksen saatuaan.

Puolangan kirkon kastemalja

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä