Seurakunnan talous

Seurakunnan taloudenhoidon suuntaviivat päättä kirkkovaltuusto vahvistaessaan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman. Talouden hoitamisesta talousarvion mukaan vastaa kirkkoneuvosto. Käytännön työtehtäviä hoidetaan taloustoimistossa.

Tulot

Seurakunnan pääasiallisia tuloja ovat toimintatuotot ja jäsenten maksamat kirkollisverot. Kirkollisverot muodostavat noin 75 % seurakunnan tuloista. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen, pääasiassa hautaustoimeen, valtio maksaa avustusta noin 20 euroa vuodessa / kunnan asukas. Puolangan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2024 on 1,75.

Menot

Yli puolet seurakunnan menoista koostuu henkilöstökuluista. Seuraavaksi eniten menoja muodostaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ylläpito.

Taloustoimisto

Taloustoimisto vastaa muun muassa seurakunnan juoksevasta taloushallinnosta, kiinteistö- ja hautausmaahallinnosta, palkkojen maksusta ja muusta henkilöstöhallinnosta. Taloustoimistossa työskentelee talouspäällikkö. Talouspäällikön puhelinnumero on 050 5141 073.

Laskutusosoite

Seurakunta ottaa laskut vastaan ensisijaisesti sähköisenä. OVT-tunnus on 003701890869 ja operaattori CGI, välittäjätunnus 003703575029. Laskulla tulee näkyä alla oleva laskutusosoite.

Kirkon Palvelukeskus
Puolangan seurakunta
003701890869
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Laskut tulee aina lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Laskulla tulee näkyä voimassa oleva laskutusosoite, ilman sitä laskua ei voida käsitellä. 

Toimittajaportaali on palvelu, jossa laskut tehdään ja toimitetaan sähköisesti, jos laskun lähettäjän käytössä ei ole laskutusjärjestelmää. Toimittajaportaali vaatii rekisteröitymisen. Mikäli haluatte rekisteröityä portaalin käyttäjäksi, voitte ilmoittaa tästä täyttämällä rekisteröitymislomakkeen https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/kirkon-keskusrahaston-talous/kirkon-palvelukeskus.
Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimittajaportaalin käyttöohjeeseen osoitteessa https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-kayttoohjeet.

 

Kuva: Sanna Krook