Seurakunnan talous

Seurakunnan taloudenhoidon suuntaviivat päättä kirkkovaltuusto vahvistaessaan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman. Talouden hoitamisesta talousarvion mukaan vastaa kirkkoneuvosto. Käytännön työtehtäviä hoidetaan taloustoimistossa.

Tulot

Seurakunnan pääasiallisia tuloja ovat toimintatuotot ja jäsenten maksamat kirkollisverot. Kirkollisverot muodostavat noin 75 % seurakunnan tuloista. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen, pääasiassa hautaustoimeen, valtio maksaa avustusta noin 19,55 euroa vuodessa / kunnan asukas. Puolangan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,75.

Menot

Yli puolet seurakunnan menoista koostuu henkilöstökuluista. Seuraavaksi eniten menoja muodostaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ylläpito.

Taloustoimisto

Taloustoimisto vastaa muun muassa seurakunnan juoksevasta taloushallinnosta, kiinteistö- ja hautausmaahallinnosta, palkkojen maksusta ja muusta henkilöstöhallinnosta. Taloustoimistossa työskentelee talouspäällikkö. Talouspäällikön puhelinnumero on 050 5141 073.

Laskutusosoite

Seurakunta ottaa laskut vastaan ensisijaisesti sähköisenä. OVT-tunnus on 003701890869 ja operaattori BASWARE, tunnus BAWCFI22. Laskulla tulee näkyä alla oleva laskutusosoite.

Kirkon Palvelukeskus
Puolangan seurakunta
++3017++
PL 378
00026 Basware

 

 

Kuva: Sanna Krook