Kuka on seurakunnan jäsen?

Seurakunnan jäseneksi tullaan kasteessa. Useimmat on kastettu jo lapsena. Kun joku nuori tai aikuinen haluaa tulla kristityksi ja liittyä seurakuntaan, hän saa ensin perehdyttävän opetuksen. Sen jälkeen hänet kastetaan. Paikkakunta, jossa asut, määrää sen, mihin seurakuntaan kuulut. Kun muutat asuinpaikkakuntaa, seurakuntakin vaihtuu.

Jos  ihminen,  joka on aiemmin kastettu ja saanut rippikouluopetuksen, mutta myöhemmin eronnut kirkosta, haluaa liittyä kirkkoon, hänelle ei kastetta eikä opetusta enää uusita. Halutessasi liittyä kirkkoon, ilmoita siitä seurakuntaan kirkkoherranvirastossa, kirkkoherralle tai Liity kirkkoon -palvelussa netissä. 

Raamatun opetuksen ja kristikunnan yhteisen kokemuksen mukaan yksityinen ihminen tarvitsee ympärilleen yhteisön. Seurakunnan yhteinen usko tukee ja auttaa silloin, kun oma usko ei oikein riitä. Seurakuntaan kuulumalla saat tuntea kuuluvasi joukkoon. Voit osallistua jumalanpalvelukseen ilman, että tuntisit itseäsi ulkopuoliseksi. Seurakunnan toiminta pyrkii siihen, että yksityinen ihminen ei eristäydy muista ihmisistä, vieraannu hyvistä asioista eikä syrjäydy Jumalan Sanasta eikä hänen armostaan.

Seurakunnan jäsenenä

Kastettuna ja konfirmoituna seurakunnan jäsenenä

  •  sinut voidaan vihkiä kristilliseen avioliittoon,
  •  voit toimia kummina,
  •  sinut siunataan hautaan,
  •  voit toimia luottamushenkilönä.

 

Maksamallasi kirkollisverolla huolehditaan, että

  •  työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa
  •  heikko-osaisia autetaan
  •  monipuolista toimintaa on tarjolla eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille
  •  kirkko ja muut tilat pysyvät lämpiminä ja kunnossa
  •  vainajat haudataan ja hautausmaat pysyvät kunnossa


Puolangan seurakunnan jäsenillä on oikeus metsästää pienriistaa seurakunnan metsissä.