Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään evankelis-luterilaisen kirkon sähköisessä asiointipalvelussa, Kuopion aluekeskusrekisterissä tai kirkkoherranvirastossa. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Esteidentutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta.

Lisätietoja esteiden tutkinnasta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tutkintapyyntö ja todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Pyyntö tehdään lomakkeella, jonka molemmat kihlakumppanit allekirjoittavat. Lomakkeen tiedot allekirjoittaessaan he samalla vakuuttavat, ettei heillä ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä sekä ilmoittavat aikaisemmat avioliittonsa. Jos lomake on täytetty muualla kuin keskusrekisterissä, kahden henkilön tulee todistaa kihlakumppanien allekirjoitukset oikeaksi.

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua tutkintapyynnöstä. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Todistus voidaan myös postittaa. Vihkipari antaa todistuksen vihkijälle viimeistään hääpäivänään.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan jumalanpalveluksessa ja avioliitolle rukoillaan Jumalan siunausta. Jumalanpalveluksessa lukeminen ei kuitenkaan ole pakollista, kuten ei myöskään julkaiseminen lehtien seurakuntauutisissa. Asiasta kysytään esteidentutkinnan yhteydessä. 

Lisätietoja saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, p. 040 4848 211, tai p. (017) 158 111 (vaihde)