Konfirmaatio eli rippijuhla

Kastettu seurakunnan jäsen saa rippikoulussa perusopetusta kristillisestä uskosta ja ihmiselämästä. Rippikoulussa tutustutaan uskon sisältöön, seurakunnan elämään ja siihen, miten tämä usko on mukana elämässä. Myös kastamaton nuori voi osallistua rippikouluun. Hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana tai ennen konfirmaatiota eli rippijuhlaa. Näin hän tulee seurakunnan jäseneksi.

Rippikoulu käydään tavallisesti sinä vuonna, jona nuori täyttää 15 vuotta. Erityisestä syystä ja pyynnöstä rippikoulun voi käydä muussakin iässä. 

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmoitavaksi saa tulla se seurakunnan jäsen, joka on suorittanut rippikoulun. Konfirmaatio rohkaisee ja vahvistaa elämään kristittynä. Konfirmaatio pidetään rippikoulun jälkeen kirkossa seurakunnan yhteisenä juhlana.

Rippikoulu Puolangan seurakunnassa

Rippikoulu alkaa ilmoittautumisella syksyisin. Talven aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pidetään opiskelupäiviä. Rippikouluun kuuluu yleensä leirijakso kesän alkupuolella. Erityisistä syistä leirin voi käydä myös niin, että yöpyy kotona.

Lisätietoja rippikoulusta antaa nuorisotyönohjaaja ja papit.

 

 

 

Ehtoollinen konfirmaatiossa

Kirkon kuvapankki/Maria Ojanperä 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Jussi Vierimaa
Konfirmaatiossa käytetään albaa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Jussi Vierimaa

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen