Virkatodistus ja sukututkimus

tilataan Kuopion aluekeskusrekisteristä.

Virkatodistuksen voi tilata:

  1. Yksityishenkilöt: Tilaa virkatodistus verkossa -asiointipalvelunLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta 
    (Huom. Sukututkimustilaukset täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

  2. Organisaatiotilaajat: VirkatodistustilauslomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä netin kautta

  3. Puhelimitse numerosta 040 4848 225

  4. Kirjeitse osoitteesta Kuopion aluekeskusrekisteri, PL 1064, 70101 Kuopio

  5. Asioimalla henkilökohtaisesti keskusrekisterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Aluekeskusrekisteri on auki maanantaista perjantaihin klo 9-15. 

Tiedoksi: Virkatodistukset perunkirjoitusta varten saa nyt yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kuopion aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin. Todistus kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedot 15:sta ikävuodesta alkaen.

 

Seurakunnalla on hallussaan erittäin kattava kirjanpito seurakunnan jäsenten henkilötiedoista jo yli 200 vuoden ajalta. Vanhimmat tiedot ovat kirkonkirjoissa ja niistä otetuissa mikrofilmeissä. Nykyisiä ihmisiä koskevat tiedot ovat koko kirkon yhteisessä sähköisessä KIRJURI- järjestelmässä.

Näiden perusteella annetaan pyydettäessä virkatodistuksia.  Virkatodistus voi koskea yhtä henkilöä, perhettä tai sukua laajemminkin. Tällaista laajempaa todistusta sanotaan sukuselvitykseksi. Virkatodistuksia tarvitaan mm. henkilön kuoleman yhteydessä.

Sukututkimusta varten kirkonkirjoja voi tutkia netistä Hiskin ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilta.

Laajoja sukututkimuksia tehdään seurakunnissa resurssien mukaan.

 

Virkatodistusten hinnat:

Päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä kuuluu kirkkolain mukaan kirkkohallitukselle. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan Digi- ja väestötietoviraston vastaavista asiakirjoista perittyä maksua.

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

1. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus 9 euroa; 

2. Manuaalisesti laaditusta todistus:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä; 

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta; 

3. ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;

4. Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

5. Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

6. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa.

7. Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön  osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Lisäksi peritään mahdollinen postiennakko. Ulkomaille lähetettävästä todistuksesta peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin asiakirja, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 €. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Ulkomaan viranomaisia varten on olemassa monikielinen lomake (suomi/ruotsi/englanti/saksa/ranska).