Hautaan siunaaminen

Hautajaiset koostuvat tavallisesti kolmesta osasta: siunaamisesta, hautaan saattamisesta ja muistotilaisuudesta. Kirkon jäsenen kuoltua hänet siunataan ja haudataan kristillisesti. Siunaaminen pidetään kirkossa, siunauskappelissa, kotona tai haudalla. Vainaja voidaan siunata ja haudata muuallakin kuin kotiseurakunnassaan. Siunaaminen on hyvästijättö poisnukkuneelle, hänet saatellaan pois keskuudestamme kauniisti ja kunnioittavasti. Usko Jumalaan ja ylösnousemukseen välittää sureville lohdutuksen ja turvallisuuden.

Kirkollinen siunaaminen pidetään kirkon toimitusten kirjan mukaisesti ja hautaan saattaminen paikkakunnan tapojen mukaisesti. Jos vainaja saatetaan Suolijärven, Lylykylän, Kotilan (Latvan) tai Törmänmäen (Voipua) hautausmaahan, hautaan vieminen on yleensä vasta viimeisenä.

Muistotilaisuuden viettäminen on omaisten harkinnassa oleva asia. Se voidaan pitää kotona, seurakuntasalissa tai muualla.

Hautajaisjärjestelyjen sopimisen voi aloittaa kirkkoherranvirastossa.

 

 

Toimituskeskustelu

Papin kanssa käydään ennen hautajaisia toimituskeskustelu, jossa omaisten kanssa muistellaan vainajan elämän vaiheita ja sovitaan siunaustilaisuuden käytännöistä.

Hautapaikasta, hautajaisten ajankohdasta ja muista käytännön asioista sovitaan kirkkoherranvirastossa.  Hautajaisissa soitettavasta musiikista sovitaan kanttorin kanssa ja/tai kirkkoherranvirastossa.

Kirkkoon kuulumaton

Suomessa luterilaiset kirkot pitävät yllä hautausmaita. Kaikilla kunnan asukkailla on oikeus saada hautapaikka paikkakunnan hautausmaalta. Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset saavat omaiset toteuttaa haluamallaan tavalla.

Vainaja voidaan myös siunata kirkollisesti. Jos kirkkoon kuulumaton vainaja halutaan siunata kirkollisesti, omaisten pitää pyytää asiaa ja papin varmistua ettei vainaja ole eläessään kieltänyt kirkollista siunaamista.

Valkoinen arkku kirkon alttarin edessä. Arkun päällä ja vieressä on kukkalaitteita.
Kuva: Kirkon kuvapankki/ Hannu Jukola
Kaksi venettä melotaan järven jäihin avatussa uomassa. Toisessa veneessä arkku ja kukkalaitteita.
Arkkua ja saattoväkeä kuljetetaan veneillä Lylykylän hautasaareen syystalvella 2015.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys