Talouspäällikön viransijaisuus haettavana

6.9.2018 10.34

Talouspäällikön viransijaisuus on avoinna.  Hakemus toimitetaan 18.9.2018 mennessä. Sijaisuus alkaa 29.10.2018 tai sopimuksen mukana. Sijaisuus kestää noin 11 kuukautta.

Puolangan seurakunnassa on avoinna

Talouspäällikön viransijaisuus

Puolangan seurakunta Kainuussa kuuluu Kuopion hiippakuntaan. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2018 alussa 2358 henkeä ja työntekijöitä on kahdeksan.

Talouspäällikön vastuualueena ovat talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöt, hautaustoimi ja hallinnon kokousten sihteerin tehtävät. Tehtävään kuuluu myös kirkkoherranviraston toimistosihteerin töitä. Varsinaiset tehtävät on määritelty johtosäännössä.

Viransijaiselta edellytetään vähintään opistotasoista kaupallista tai hallinnollista koulutusta ja riittävää perehtyneisyyttä julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Viransijaisuus on otettava vastaan viimeistään 29.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus kestää talouspäällikön virkavapauden ajan, tämän hetkisen tiedon mukaan 24.9.2019 saakka.

Viran palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J10 mukainen.

Hakemukset tulee toimittaa 18.9.2018 klo 16 mennessä osoitteella Puolangan seurakunta, Kirkkoneuvosto, Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka. Kuoreen merkintä "talouspäällikön viransijaisuus". Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen puolangan.seurakunta@evl.fi.

Hakuilmoitus ja viran johtosääntö löytyvät seurakunnan kotisivuilta www.puolanganseurakunta.fi.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Riina-Maria Matero puh. 050 5141 073 ja kirkkoherra Hannes Seppänen puh. 050 5141 075.

Johtosääntö

« Uutislistaukseen