Päätöksenteko seurakunnassa

Seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. "Kokonaiskirkon" tasolla päätetään monista asioista. Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys määrittävät puitteet, missä rajoissa toiminta järjestetään. Kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Tämä usko on tarkemmin esitelty uskontunnustuksissa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan jäsenillä on päätösvalta seurakunnan asioihin. Joka neljäs vuosi jäsenet äänestävät vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet käyttämään seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen. Se päättää tuloveroprosentin suuruuden, seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valinnasta, seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta sekä hautausmaiden perustamisesta. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajan ja viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta sekä muutenkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja pöytäkirjat

Johtokunnat ja vastuuryhmät

Kirkkovaltuusto asettaa johtokunnat ja nimeää niihin jäsenet. Niiden rooli on merkittävä asioiden valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa. Puolangalla toimii diakoniatyön- ja lähetystyön johtokunnat.

Kirkkoneuvosto voi asettaa ja valita vastuuryhmiä. Näitä toimii aikuis- ja musiikkityössä sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Vastuuryhmät toimivat työntekijöiden tukena valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

 

 

 

 

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Äänestä sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uskottu, toivottu, rakastettu. Asetu ehdolle sellaisena kuin olet. #seurakuntavaalit
Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa.

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus. 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä.