Kirkkovaltuusto 2023-2024


Leena Jokinen, puheenjohtaja
Terttu Herukka, varapuheenjohtaja
Marja Gripenberg
Johanna Juntunen
Väinö Kanniainen
Juho Karhu
Matti Karvonen
Jaana Kemppainen
Jaakko Koskiniemi
Jarkko Kyllönen
Martti Köngäs
Tauno Mäkeläinen
Tiina Rajala
Esa Räihä