Johtokunnat

Puolangan seurakunnassa on Diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat.

Diakoniatyön johtokunta suunnittelee ja osin itse toteuttaa diakonian toimintaa ja tapahtumia. Se päättää mm. diakonia-avustusten antamisesta. Diakoniatyön johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:

Terho Väisänen (pj),
Hannele Heikkinen
Juho Karhu
Jaana Kemppainen
Tiina Rajala 
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös diakoniatyöntekijä ja kirkkoherra.
 

Lähetystyön johtokunta suunnittelee ja itse toteuttaa lähetystyön tapahtumia. Johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:
Ilmari Aho (pj)
Marja Gripenberg
Arto Korkatti
Martti Köngäs
Sirpa Siira
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös lähetyssihteeri Anneli Karjalainen ja kirkkoherra.

 

Vastuuryhmät

Lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmä suunnittelee lapsi- ja nuorisotyön toimintaa. Vastuuryhmään kuuluu työalan työntekijöiden lisäksi kaksi tai kolme seurakuntalaista.

Aikuistyön ja musiikkityön vastuuryhmä suunnittelee aikuis- ja evankeliointitoimintaa, kehittää musiikkitoimintaa ja jumalanpalvelusta. Tähän työryhmään kuuluu kaksi tai kolme seurakuntalaista sekä kirkkoherra ja kanttori.