Johtokunnat

Puolangan seurakunnassa on Diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat.

Diakoniatyön johtokunta suunnittelee ja osin itse toteuttaa diakonian toimintaa ja tapahtumia. Se päättää mm. diakonia-avustusten antamisesta. Diakoniatyön johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:

Terho Väisänen (pj),
Hannele Heikkinen
Tuula Jakonen
Jaana Kemppainen
Arto Korkatti
Erkki Moilanen
Elli Rusanen
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös diakoniatyöntekijät ja kirkkoherra.
 

Lähetystyön johtokunta suunnittelee ja itse toteuttaa lähetystyön tapahtumia. Johtokuntaan kuuluvat seuraavat luottamushenkilöt:
Raija Kaikkonen (pj)
Ilmari Aho
Aila Holappa
Arto Korkatti
Martti Köngäs
Tiina Rajala
Sirpa Siira
Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat myös kirkkoneuvoston edustajana  Terttu Herukka, lähetyssihteerinä Anneli Karjalainen ja kirkkoherra.

 

Vastuuryhmät

Lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmä suunnittelee lapsi- ja nuorisotyön toimintaa. Vastuuryhmään kuuluu työalan työntekijöiden lisäksi Eliisa Heikkinen ja Jarkko Kyllönen.

Aikuistyön ja musiikkityön vastuuryhmä suunnittelee aikuis- ja evankeliointitoimintaa, kehittää musiikkitoimintaa ja jumalanpalvelusta. Tähän työryhmään kuuluvat Juha Nuorala ja Aila Määttä, kirkkoherra ja kanttori.