Uutislistaukseen

Kirkkovaltuutetut äänestävät kirkolliskokousedustajien vaalissa

Puolangan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet äänestävät kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien vaaleissa tiistaina 13.2.2024.

Kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Puolangan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet äänestävät kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien vaaleissa tiistaina 13.2.2024 klo 18 alkavassa kokouksessa.

Kirkkovaltuusto jatkaa vaalikokouksen jälkeen toisessa kokouksessa, jossa muun muassa esitellään seurakunnan metsiä ja uudet metsäsuunnitelmat vuosille 2024-2033. Kokousten asialistat ovat esillä Ilmoitustaululla.

Kokoukset ovat julkisia ja yleisö on tervetullut paikalle.

7.2.2024 10.43